Ремонт на покриви

Претърсване и препокриване на покриви с керемиди

Ремонт на покривите се извършва като първоначално те се разкриват и почистват от прах и счупени керемиди. Подменят се изгнилите в следствие на течове покривни греди и дървени летви. След пълния ремонт на дървената обшивка на покрива полагаме нова хидроизолация от воалит ("Брамак" 3мм), двойна скара от летви и препокриваме. Предварително са ремонтирани и подменени всички обшивки - около комините, бордове и улами, както и челните дъски. Целта е да се направи невъзможно проникването на вода през тях. Капаците по покривите се замазват, така че да създават минимален риск за течове.

Ремонти по комините

Ремонтите на комините могат да включват всичко - от измазване с вароциментова мазилка, шпакловане и боядисване до пълно изграждане на нови комини, поставяне на шапки от бетон или ламарина.

Ремонти и поставяне на капандури

Ремонтираме течащи и повредени или изграждаме нови капандури.

Водосточни тръби

Сменяме или ремонтираме улуците, поствяме казанчета и водосточни тръби така, че водата която се събира в улука да бъде отведена чрез тръбите от покрива.

Топлоизолация

При желание правим подпокривна топлоизолация под ламперията от каменна или стъклена вата или стиропор, затворени с OSB плоскости или гипскартон. Топлоизолацията е особено необходима за да запази топлината на жилището през зимата и същевременно предпази от големите жеги през лятото. Топлоизолацията се изплаща много бързо със спестена енергия за отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Снегозадържащи системи

За по стръмните покриви предплагаме на клиентите си снегозадържащи системи.

Подпокривна хидроизолация

Тя е необходима за да не се допусне проникването на вода и сняг под керемидите - особено по време на бури или при деформация, разместване или счупване на някоя от тях. Използват се различни видове хидроизолационни мушами и воалити, които при монтажа се заковават или залепват за да осигурят сигурна изолация от влагата.

Обшивки

Всички обшивки се изпълняват от поцинкована ламарина или полимерни плоскости - според констуркцията. Прави се надулучна пола, която влиза в улука, като положената над нея хидрооизолационна мушама (залепена за нея) не дава възможност на водата при обилен валеж да проникне обратно под керемидите. Това гарантира и отвеждането на водата при топенето на снега в края на зимата.

Гръмоотводни инсталации

Задължително в хода ремонта извършваме диагностика и подмяна на елементите на гръомоотводната инсталация, за да се гарантира безопасността на сградата и живеещите в нея. Ремонт и хидроизолациия покриви на жилищни блокове Включва пълно почистване на старата изолация, изкърпване на разрушени участъци. Грундираме с битуумен грунд, нанасяме задължително два пласта нова хидроизолация.Първият пласт е от усилен воалит без посипка. Залепването му се извършва с газови горелки, като се запечатват внимателно всики фуги. Втория слой е задължително с посипка. Работим с италиянски и немски материали, сертифицирани по ISO9001, които осигуряват винаги перфектния изолационен слой.

Огради - изграждане

Прави се тесен изкоп за основа на оградата с размери 40см под кота терен и 20см над кота терен. Прави се кофраж, заготвя се и се монтира. Отлива се бетона за основата. В зависимост от вида на оградата се монтират метални колове, които се захващат за предварително поставените планки в бетонната основа. Монтира се мрежата или металните пана. Възможно е да се иззида и тухлена зидария - в зависимост от предпочитанията на клиента.

Отстъпките се договарят.

Ремонт на покриви

Цени